RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Guliwer Usługi Językowe Paweł Kaptur, ul. Sienkiewicza 68/4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu świadczenia usług językowych – wykonania usługi, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • w celu przekazywania bieżących informacji o organizowanych kursach i dodatkowych zajęciach i wydarzeniach lub ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Guliwer Usługi Językowe i nie będziemy ich udostępniać danych podmiotom trzecim.
 2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas korzystania z naszych usług oraz przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu, do dnia upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać na podstawie umowy.
 3. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 15 – 21 RODO.
 4. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie naszego działania, a także przysługujących Ci uprawnień, możesz się z się z nami skontaktować za pomocą adresu e-mail: szkola.guliwer@gmail.com