Szkoła językowa Guliwer w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimSzkoła Językowa i Biuro Tłumaczeń GULIWER to firma założona w 2007 przez małżeństwo filologów, nauczycieli i tłumaczy Edytę i Pawła Kapturów.

Podobnie jak książkowy Guliwer ze słynnej osiemnastowiecznej powieści Jonathana Swifta, największą radość czerpiemy z podróżowania, poznawania innych kultur, smaków i ludzi a przede wszystkim z uczenia się nowych języków i dzielenia się tą wiedzą z innymi. Podróże do miejsc bliskich i dalekich pozwoliły nam zrozumieć, że płynna znajomość przynajmniej jednego języka obcego otwiera wszystkie drzwi świata i sprawia, że nasze życie jest pełne radości i satysfakcji. Zachęcamy Państwa do nauki języków obcych razem z nami – z ludźmi, którzy swoje zawodowe kwalifikacje i doświadczenia przekuli w prawdziwą pasję!

Szkoła językowa Guliwer, O nasdr Paweł Kaptur to anglista, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, adiunkt w Zakładzie Literatur Obcych Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, lektor języka angielskiego, badacz kultury anglosaskiej oraz tłumacz. W latach 2005-2011 był wykładowcą literatury, historii i kulturoznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Ostrowcu, a w latach 2014-2016 prowadził wykłady z historii języka angielskiego i historii krajów angielskojęzycznych w Katedrze Filologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie. Pracował jako lektor języka angielskiego w wielu szkołach językowych w Ostrowcu i Krakowie (m.in. Centrum Językowe „EVEREST”). Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w zakresie filologii angielskiej. Brał udział jako prelegent w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Prowadził wykłady i zajęcia laboratoryjne m.in. w Grecji, Turcji i na Litwie. Jako tłumacz, współpracuje z takimi firmami jak CELSA Huta S.A., Porcelana Ćmielów czy Muzeum Historyczno-Archeologiczne. W 2012 roku, na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, obronił swoją pracę doktorską dotyczącą siedemnastowiecznej literatury angielskiej. Paweł Kaptur jest członkiem Polish Association for the Study of English (Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej) i Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego.

Edyta Kaptur to romanistka, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, tłumaczka przysięgła języka francuskiego, nauczycielka języka francuskiego w I LO w Starachowicach. Jest również lektorką języka włoskiego oraz łaciny. Współpracowała z wieloma szkołami językowymi w Ostrowcu i Krakowie (m.in. Szkoła Językowa „Mały Rynek”) oraz pracowała jako lektorka języka łacińskiego i włoskiego w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Prowadziła również kursy jako lektorka języka włoskiego i francuskiego w Szkole Zarządzania w Ostrowcu Św.  Jako tłumaczka pracowała dla takich firm jak Wólczanka Productions Sp. z o.o., SPCI-Polska w Krakowie czy Małopolska Organizacja Turystyczna. Obecnie współpracuje m.in. z takimi firmami jak CELSA Huta S.A, Odlewnie Ostrowiec, Porcelana Ćmielów.